в сектор „ПРОГРАМИРАНЕ И ДИЗАЙН”, отдел „МУЛТИМЕДИЯ”, дирекция„МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

• Минимално изискване за завършено образование – средно професионално образование с предпочитана специалност „Информационни технологии”;

• Добри познания по: PHP/OOP, SQL, JavaScript, HTML, CSS;

• Опит с Laravel;

• Познания по Apache, Nginx, MySQL;

• Работа с Linux;

• Познания за работа с CMS-и като Drupal,WordPress;

• Предимство са познания по JAVA и SWIFT за работа с мобилни приложения;

• Предимство e Angular, Vue, Nodejs;

• Компютърна грамотност – отлични познания по програмиране;

• Професионален опит – минимум 6 месеца на подобна позиция;

• Владеене на английски език – на работно ниво;

• Високо ниво на комуникативност

Други специфични изисквания:

• Умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитичност, способност за бърза ориентация в ситуации и вземане на адекватни решения;

• Умения за решаване на конфликти, емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, организираност, инициативност и лоялност;

• Умение за поемане на лична отговорност.

2. Описание на длъжността:

• Работи по създаването, администрирането, поддържането и развитието на уеб проектите на БНТ.

• Периодично следи за състоянието и коректното функциониране на уеб проектите на БНТ.

• Извършва техническа поддръжка на наличния софтуер и прави предложения за периодично технологично обновяване.

• Следи за коректната работа на информационните системи, съвместно с уеб администратора.

• Следи и подпомага работата по поддържането на сървърите на БНТ, съвместно с уеб администратора.

Webmaster role - качване на програми, промяна на програми, добавяне на съдържание във вътрешния портал на БНТ, добавяне на съдържание в сектор „ЗА БНТ”.

3. Какво предлагаме?

• Работа в национална медия;

• Работа в динамична среда;

• Възможност за работа по няколко различни проекти;

• Възможност за добиване на опит в работа с различни системи и софтуери;

• Възможност за добиване на опит за работа в екип;

4. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по CV и мотивационно писмо, подадени на имейл: jobs@bnt.bg

- Втори етап – интервю-събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на сектора, на който задължително се представят документите по точка 3.

5. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено образование;

- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;

- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Документите за участие в подбора се подават:

на имейл: jobs@bnt.bg

по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/ - БНТ, за отдел „УЧР”

лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/ 814-27-34

7. Срокът за подаване на документите е до 07.06.2019 г. – 17:00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността ”Уеб програмист” в сектор „Програмиране и дизайн”, дирекция „Маркетинг и комуникации” на БНТ.

8. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю - събеседване.