ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКА”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

• Минимално изискване за завършено образование:

основно или средно образование;

• Умения за работа с почистващи уреди и апарати

• Професионален опит – препоръчително една година на подобна позиция

• За длъжността могат да кандидатстват и лица, придобили право на пенсия за трудов стаж и осигурителен доход.

2. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

• Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

• Копие от диплома за завършено образование;

• Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж / професионалния опит;

• Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

3. Документите се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе” №111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02 814 2734

4. Срокът за подаване на документите е до 17.06.2019 г. – 17:00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността:

”Хигиенист” в дирекция „Икономическа” на БНТ.