Споделете с приятели


 1. Изисквания за заемане на длъжността:
  • Минимално изискване за завършено образование – средно-специално или висше образование;
  • Професионален опит – минимум 2 години;
  • Компютърна грамотност – Microsoft office, Excel, електронна поща
  • Познания в изискванията за стопанска кореспонденция
 2. Предимство на кандидатите дават:
  • Владеене на чужд език;
 3. Начинът на провеждане на подбора е:
  • Първи етап – предварителен подбор по документи;
  • Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността и практически изпит.
 4. Кандидатите трябва да представят:
  • Заявление, в което се посочва длъжността, за която се кандидатства;
  • Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
  • Копие от диплома за завършено образование;
  • Копие от сертификат за степен на владеене на чужд език;
  • Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж / професионалния опит;
  • Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

  * Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр. София, ул. „Сан Стефано” №29, БНТ за сектор „Деловодство и контрол на достъп” или лично на посочения адрес.

 6. Срокът за подаване на документите е до 25 юни 2018 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността „секретар” в БНТ.

 7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю и практически изпит.