1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • минимално изискване за завършено образование – средно образование; • да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност. 2. Предимство на кандидатите...

Споделете с приятели

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

• минимално изискване за завършено образование – средно образование;

• да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност.

2. Предимство на кандидатите дава:

• завършено средно-специално образование;

• свидетелство за управление на МПС – категория В.

3. Допълнителни изисквания за длъжността:

• да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция;

• професионален опит при разчитане на чертежи, грундрис, конструктивни и технологични схеми;

• да имат обща представа за технологията по конструирането и сглобяването на декоративните елементи по време на монтажа в студиото или на снимачните терени.

4. Начинът на провеждане на подбора е:

• предварителен подбор по документи;

• събеседване по теми свързани с дейността на звеното;

• полагане на практически изпит в студио на БНТ.

5. Кандидатите трябва да представят:

• заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено образование;

• копие от свидетелство за управление на МПС - категория В;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе" №111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР" или лично в отдел "УЧР" на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

7. Срокът за подаване на документите е от 28.10.2016 г. до 11.11.2016 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва: "За подбора за длъжността "Работник извозване и доставка на декори", дирекция "Телевизионно производство" на БНТ.

8. След предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени на събеседване.