1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършена образователна степен – средно образование; - свидетелство за управление на МПС, минимум категория В; - стаж не се изисква; 2. Предимство на...

Споделете с приятели

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

- Минимално изискване за завършена образователна степен – средно образование;

- свидетелство за управление на МПС, минимум категория В;

- стаж не се изисква;

2. Предимство на кандидатите дават:

- средно професионално техническо образование;

- специалност: „Ел.обзавеждане на промишлени предприятия” или друга подобна, свързана с електроенергетика или експлоатация на никсоволтови и високоволтови съоръжения;

- завършен специализиран курс по осветителна техника;

- знания и професионален опит в експлоатацията и поддържането на осветителна техника;

- познания по светотехника и колориметрия;

- свидетелство за управление на МПС категория С.

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап - предварителен подбор по документи;

- Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (СV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено образование;

• копие на свидетелство за управление на МПС, категория В или категория С, която се счита за предимство;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина да бъдат представени в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

6. Срокът за подаване на документите е от 30.11.2016 г. до 16.12.2016 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "Осветител" в дирекция "Техника и технологии" на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – „предварителен подбор по документи”, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап на подбора - „интервю/събеседване”.