1. Изисквания за заемане на длъжността: - Средно образование; - Компетентност по отношение на спецификата на дейността: а/ реда и изискванията за монтаж. б/ опазване и транспортиране на реквизитните вещи в/ потребителските свойства на...

Споделете с приятели

1. Изисквания за заемане на длъжността:

- Средно образование;

- Компетентност по отношение на спецификата на дейността:

а/ реда и изискванията за монтаж.

б/ опазване и транспортиране на реквизитните вещи

в/ потребителските свойства на реквизитните вещи и мебели

г/ стиловите особености на Тв дизайна на предаването/епоха, бит, действителност/, или друго сценично авторско решение

- качества за работа в екип, комуникативност, да проявява инициативност

2. Допълнителни изисквания за длъжността:

- обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионна продукция

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап - предварителен подбор по документи;

- Втори етап - интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

- Трети етап - практически изпит в студио на БНТ

4. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (С\/, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено висше образование;

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, бул."Цариградско шосе"№111 - БНТ - НРТЦ /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/874-80-46.

6. Срокът за подаване на документите е от 18.09.2015 г. до 09.10.2015 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "реквизитор", Обслужващи звена, направление „Постановъчна база”, дирекция „Телевизионно производство”.

7. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап, съответно в трети етап.