1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; • да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност. 2. Предимство на...

Споделете с приятели

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

• Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование;

• да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност.

2. Предимство на кандидатите дават:

• завършено средно-специално образование;

• свидетелство за правоспособност за управление на МПС – категория „В”;

3. Допълнителни изисквания за длъжността:

• да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция;

• професионален опит в областта на разчитане на чертежи, грундрис, конструктивни и технологични схеми;

• да имат обща представа за технологията по конструирането и сглобяването на декоративните елементи по време на монтажа в студиото или на снимачните терени.

4. Начинът на провеждане на подбора е:

• Първи етап - предварителен подбор по документи;

• Втори етап - интервю/събеседване по теми, свързани с дейността на длъжността и полагане на практически изпит в студио на БНТ.

5. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено образование;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина да бъдат представени в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе" №111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР" на същия адрес; телефон за връзка – 02/874-80-46.

7. Срокът за подаване на документите е от 01.12.2015 г. до 15.12.2015 г. - 17 часа, като задължително се отбелязва – „За подбора „работник извозване и доставка на декори" в дирекция „Телевизионно производство” на БНТ.

8. След първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати до втори етап ще бъдат поканени за интервю/събеседване и практически изпит.