1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование – средно-професионално техническо; - специалност: слаботокова техника; ел.обзавеждане на промишлени предприятия или подобна, свързана с проектиране, изграждане,...

Споделете с приятели

1. Изисквания за заемане на длъжността:

- Минимално изискване за завършено образование – средно-професионално техническо;

- специалност: слаботокова техника; ел.обзавеждане на промишлени предприятия или подобна, свързана с проектиране, изграждане, експлоатация и поддържане на електрически уредби и системи за ниско напрежение;

- трудов стаж и професионален опит - не се изисква.

2. Предимство на кандидатите дават:

- трудов стаж и професионален опит за работа с технически съоръжения за художествено осветление;

- познания по светотехника и колориметрия;

- технологична компютърна подготовка за работа със съоръжения за управление на художествено осветление;

- обща компютърна подготовка.

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап - предварителен подбор по документи;

- Втори етап - интервю/събеседване по теми, свързани с дейността на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (С\/, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено образование;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина да бъдат представени в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/874-80-46.

6. Срокът за подаване на документите е от 01.10.2015 г. до 21.10.2015 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "ръководител на художествено осветление", дирекция "Техника и технологии" на БНТ.

7. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите до подбора кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап.