1. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: - средно образование; - свидетелство за управление на МПС – категория D; - удостоверение за професионална компетентност за водач на МПС за извършване на обществен превоз на...

Споделете с приятели

1. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

- средно образование;

- свидетелство за управление на МПС – категория D;

- удостоверение за професионална компетентност за водач на МПС за извършване на обществен превоз на пътници;

- професионален опит – не се изисква.

2. Предимство на кандидатите дават:

- трудов стаж и професионален опит като шофьор с категория D – минимум 1 година;

- безупречен шофьорски опит.

3. Начинът на провеждане на подбора е:

I-ви етап: предварителен подбор по документи;

II-ри етап: интервю - събеседване с комисия по теми, свързани с дейността.

4. Кандидатите трябва да представят:

- заявление за кандидатстване за подбора, в което се посочва длъжността;

- професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

- копие на дипломата за завършено образование;

- копие на свидетелство за управление на МПС – категория D и на контролен талон;

- копие на удостоверение за професионална компетентност за водач на МПС за извършване на обществен превоз на пътници;

- копие от трудовата книжка, удостоверяваща стаж и професионален опит /В случай, че кандидатът е работил като шофьор/.

*Документите да бъдат подадени на български език.

5. Срокът за подаване на документите е от 02.10.2015 г. до 12.10.2015 г. - 17:00 часа, като в полето за тема се отбелязва: „За подбора „шофьор на автобус” - РТВЦ - Русе

Документите се подават лично или по пощата на адрес:

Русе – 7000

БНТ - Регионален телевизионен център - Русе

ул. „Цариброд” №6

6. След предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени на събеседване.