РЕКЛАМА

Бразди | Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари | Части от предаването - 5

Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари 00:27:02

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари

Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари
Френски породи отглеждани в български ферми 00:11:20

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

Френски породи отглеждани в български ферми

Френски породи отглеждани в български ферми
Телешки суджук представи Институтът по животновъдство в Костинброд 00:04:08

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

Телешки суджук представи Институтът по животновъдство в Костинброд

Телешки суджук представи Институтът по животновъдство в Костинброд
Чиста продукция и директен достъп до краен потребител 00:04:23

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

Чиста продукция и директен достъп до краен потребител

Чиста продукция и директен достъп до краен потребител
"InteliFresh 2019 – от градината до щанда" 00:05:51

БНТ 1 | 16.03.2019 | Бразди

"InteliFresh 2019 – от градината до щанда"

"InteliFresh 2019 – от градината до щанда"

В поредното издание на Бразди:

Френски породи отглеждани в български ферми

Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари

Бразди, събота от 12:30 часа

Български плодове и зеленчуци, на които ще търсим чужди пазари
"Бразди" - 16.03.2019

РЕКЛАМА