РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | БЕЛ 1. клас: Как да пренасяме части на думата на нов ред | Части от предаването - 9

С БНТ2 на училище - 27.04.2020

БНТ 2 | 27.04.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище - 27.04.2020

С БНТ2 на училище - 27.04.2020
БЕЛ 1. клас: Как да пренасяме части на думата на нов ред 00:27:21

БНТ 2 | 27.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 1. клас: Как да пренасяме части на думата на нов ред

БЕЛ 1. клас: Как да пренасяме части на думата на нов ред
БEЛ 2. клас: Въпросително изречение. Образуване на въпросителни изречения 00:23:43

БНТ 2 | 27.04.2020 | С БНТ2 на училище

БEЛ 2. клас: Въпросително изречение. Образуване на въпросителни изречения

БEЛ 2. клас: Въпросително изречение. Образуване на въпросителни изречения
БЕЛ: Употреба на видовете изречения в съответствие с комуникативната ситуация 00:32:18

БНТ 2 | 27.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ: Употреба на видовете изречения в съответствие с комуникативната ситуация

БЕЛ: Употреба на видовете изречения в съответствие с комуникативната ситуация
БЕЛ 4. клас: Употреба на сегашно, бъдеще и минало време на глагола 00:25:39

БНТ 2 | 27.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 4. клас: Употреба на сегашно, бъдеще и минало време на глагола

БЕЛ 4. клас: Употреба на сегашно, бъдеще и минало време на глагола
Български език и литератера 5. клас: Главни части в простото изречение 00:36:57

БНТ 2 | 27.04.2020 | С БНТ2 на училище

Български език и литератера 5. клас: Главни части в простото изречение

Български език и литератера 5. клас: Главни части в простото изречение
Български език и литература 6. клас: Еднородни части 00:39:17

БНТ 2 | 27.04.2020 | С БНТ2 на училище

Български език и литература 6. клас: Еднородни части

Български език и литература 6. клас: Еднородни части
Български език и литература 7. клас: Части на речта (преговор – втора част) 00:43:22

БНТ 2 | 27.04.2020 | С БНТ2 на училище

Български език и литература 7. клас: Части на речта (преговор – втора част)

Български език и литература 7. клас: Части на речта (преговор – втора част)
История и цивилизации 5. клас: Основаването на Рим 00:25:20

БНТ 2 | 27.04.2020 | С БНТ2 на училище

История и цивилизации 5. клас: Основаването на Рим

История и цивилизации 5. клас: Основаването на Рим

БЕЛ 1. клас: Как да пренасяме части на думата на нов ред
"С БНТ2 на училище" | "С БНТ2 на училище - 27.04.2020" - 27.04.2020

РЕКЛАМА