БЕЛ 1. клас: Как да пренасяме части на думата на нов ред

В предаването
Всички броеве

9:15 Български език и литература 1.клас: Как да пренасяме части на думата на нов ред

9:45 Български език и литература 2.клас: Въпросително изречение. Образуване на въпросителни изречения

10:15 Български език и литература 3.клас: Употреба на видовете изречения в съответствие с комуникативната ситуация

10:45 Български език и литература 4.клас: Употреба на сегашно, бъдеще и минало време на глагола

13:00 Български език и литератера 5.клас: Главни части в простото изречение

13:45 Български език и литература 6.клас: Еднородни части

14:30 Български език и литература 7.клас: Части на речта (преговор – втора част)

15:15 История и цивилизации 5.клас: Основаването на Рим