Български език 1. клас: Как се пише изречение?

В предаването
Всички броеве

9:15 Български език и литература 1. клас: „Как се пише изречение“

9:45 Български език и литература 2. клас: „Видове общуване“

10:15 Български език и литература 3. клас: „Части на речта – преговор“

10:45 Български език и литература 4. клас: „Бъдеще време на глагола“

13:00 Български език и литература 1. клас: „Главна буква в изречение“

13:45 Български език и литература 5. клас: „Предлози“

14:30 Български език и литература 6. клас: „Частица, междуметие, съюз“

15:15 Български език и литература 7. клас: "Части на речта" – преговор (първа част)