РЕКЛАМА


През не така далечната 1963 година другарят Тодор Живков, ръководител на Българската комунистическа партия, прави тайно предложение за сливане на България със Съветския съюз.

Тодор Живков: Когато след години България стане едно цяло със Съветския съюз, тя не ще загуби нищо от своя суверенитет и независимост. Ще бъде във всяко отношение суверенен и равноправен член на общото семейство на съветските социалистически републики.

Как България щеше да стане 16-тата република на СССР? Какво знаем и не знаем за втория опит на БКП да ликвидира България като самостоятелна държава?

В студиото на "История.bg" гостуват:

Професор Искра Баева

Преподавателката по Съвременна история в Софийския университет, изследователка на близкото минало, чиято книга „България – 16 република на СССР” ще излезе всеки момент.Доцент Даниел Вачков


Директорът на Института за исторически изследвания при БАН, специалистът по Стопанска история на България след Освобождението.Доцент Лъчезар Стоянов

Историкът от Нов български университет, изследовател на съдбата на българската нация и държава в ново и най-ново време.

Доцент Евгений Кандиларов

Преподавателят в Софийския университет, историкът от БАН, специализирал в сферата на Съвременната българска история след Втората световна война, автор на редица изследвания посветени на историята на социализма в България и трансформациите в икономическата и политическата система, в годините на Студената война.Тони Николов

Главният редактор на Портал „Култура“, философ и журналист, според когото сталинизмът задава истинската спойка в основите на НРБ.


Гледайте "История.BG" всеки понеделник от 21:00 часа!

България - 16 република на СССР
"ИСТОРИЯ.BG" - 09.10.2017

РЕКЛАМА