РЕКЛАМА


Кой би устоял срещу противник, който се носи и храни от своето бързо животно?

Това е народът, който преди теб имаше всичко, което е пожелавал: народ, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, у който бойното поле прославя рода, понеже у тях се смята без колебание за по-благороден оня, чието оръжие е било повече окървавено в сражение; те са народ, комуто преди битката с тебе не се е случвало да срещне противник, който да му устои, и народ, който дълго време е извършвал войните си само с набези.

Из „Похвално слово за краля на остготите Теодорих“ от Енодий (нач. VI в.) (през 485 г. Теодорих, по нареждане на византийския император Зенон, се сражава с навлезлите на юг от Дунав българи)


Участници в дискусията в студиото:

Ст.н.с. д-р Петър Добрев – ученият от БАН, един от най-популярните изследователи на древните българи по пътя им от прародината до Балканския полуостров


Проф. дин Цветелин Степанов - преподавателят по История на българската култура през Средните векове от Софийския университет, културолог


Доц. д-р Тодор Чобанов - археологът - заместник-кмет на Столична община


Доц. д-р Петър Голийски - ръководителят на специалност „Арменистика и кавказология” в катедра "Класически изток” на Софийския университет


Доц. д-р Александър Николов - ръководителят на катедра "Стара история, тракология и средновековна история" в Софийския университет.

Българите преди Аспарухова България
"ИСТОРИЯ.BG" - 05.02.2018

РЕКЛАМА