РЕКЛАМА


Тази седмица в рубриката "Частен случай" задаваме въпроса "Как може едно съдебно решение, което ти дава право да виждаш детето си, да не бъде изпълнено?" Стоян се е разделил с майката на сина си преди години и оттогава е виждал детето си няколко пъти.

Битката да виждаш детето си
"Частен случай" - 10.03.2019

РЕКЛАМА