РЕКЛАМА

Бразди | Билкова плантация за мурсалски чай | Части от предаването - 4

В разгара на есенната жътва 00:26:51

БНТ 1 | 15.09.2018 | Бразди

В разгара на есенната жътва

В разгара на есенната жътва
Председател на фермерска организация за тазгодишната есенна жътва 00:11:47

БНТ 1 | 15.09.2018 | Бразди

Председател на фермерска организация за тазгодишната есенна жътва

Председател на фермерска организация за тазгодишната есенна жътва
Билкова плантация за мурсалски чай 00:06:34

БНТ 1 | 15.09.2018 | Бразди

Билкова плантация за мурсалски чай

Билкова плантация за мурсалски чай
Швейцарец с ферма за алпийски кози в Дряновския Балкан 00:06:41

БНТ 1 | 15.09.2018 | Бразди

Швейцарец с ферма за алпийски кози в Дряновския Балкан

Швейцарец с ферма за алпийски кози в Дряновския Балкан

Показваме ви първата в България плантация за култивиран мурсалски чай. Намира се в Родопите. повече за нея научаваме от репортажа на Анна Мельова.

Билкова плантация за мурсалски чай
"Бразди" | "В разгара на есенната жътва" - 15.09.2018

РЕКЛАМА