РЕКЛАМА


На 2 март, преди националния празник, в студиото на "Пътеки" ще видите безценните родолюбиви послания на писателя Николай Илчевски. Той ще ни разкаже защо българинът винаги ще носи родината в сърцето си, каквото и да става;

Ще видим и кои са "Искриците" от Добрич;

Защо за Магдалена Петрова най-важната мисия е да възпитава родолюбие в децата?

Безценните родолюбиви послания на писателя Николай Илчевски
"Пътеки" - 02.03.2019

РЕКЛАМА