РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | БЕЛ 4.клас: „Минало време на глаголите“ | Части от предаването - 9

С БНТ2 на училище - 15.04.2020

БНТ 2 | 15.04.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище - 15.04.2020

С БНТ2 на училище - 15.04.2020
БЕЛ 1.клас: „Гласните звукове и техните букви“ 00:26:00

БНТ 2 | 15.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 1.клас: „Гласните звукове и техните букви“

БЕЛ 1.клас: „Гласните звукове и техните букви“
БЕЛ 2.клас: „Създаване на текст на поздравителна картичка“ 00:18:56

БНТ 2 | 15.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 2.клас: „Създаване на текст на поздравителна картичка“

БЕЛ 2.клас: „Създаване на текст на поздравителна картичка“
БЕЛ 3.клас: „Съчинение по зададена тема“ 00:17:59

БНТ 2 | 15.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 3.клас: „Съчинение по зададена тема“

БЕЛ 3.клас: „Съчинение по зададена тема“
БЕЛ 4.клас: „Минало време на глаголите“ 00:22:39

БНТ 2 | 15.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 4.клас: „Минало време на глаголите“

БЕЛ 4.клас: „Минало време на глаголите“
БЕЛ 2.клас: „Познавам частите на речта – обобщение“ 00:29:36

БНТ 2 | 15.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 2.клас: „Познавам частите на речта – обобщение“

БЕЛ 2.клас: „Познавам частите на речта – обобщение“
Литература 5.клас: „Главатарят, който искал да плени месечината“ 00:27:09

БНТ 2 | 15.04.2020 | С БНТ2 на училище

Литература 5.клас: „Главатарят, който искал да плени месечината“

Литература 5.клас: „Главатарят, който искал да плени месечината“
Литература 6.клас: „Принцът и просякът“ (III глава) 00:36:20

БНТ 2 | 15.04.2020 | С БНТ2 на училище

Литература 6.клас: „Принцът и просякът“ (III глава)

Литература 6.клас: „Принцът и просякът“ (III глава)
Литература 7.клас: „До Чикаго и назад“ 00:39:41

БНТ 2 | 15.04.2020 | С БНТ2 на училище

Литература 7.клас: „До Чикаго и назад“

Литература 7.клас: „До Чикаго и назад“

БЕЛ 4.клас: „Минало време на глаголите“
"С БНТ2 на училище" | "С БНТ2 на училище - 15.04.2020" - 15.04.2020

РЕКЛАМА