РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | БЕЛ 3. клас: Тема на текст | Части от предаването - 9

С БНТ2 на училище - 13.04.2020

БНТ 2 | 13.04.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище - 13.04.2020

С БНТ2 на училище - 13.04.2020
БЕЛ 1. клас: Звуковете и буквите в българския език – обобщение 00:22:58

БНТ 2 | 13.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 1. клас: Звуковете и буквите в българския език – обобщение

БЕЛ 1. клас: Звуковете и буквите в българския език – обобщение
БЕЛ 2. клас: Мога да съчинявам приказка по подобие на друга 00:17:31

БНТ 2 | 13.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 2. клас: Мога да съчинявам приказка по подобие на друга

БЕЛ 2. клас: Мога да съчинявам приказка по подобие на друга
БЕЛ 3. клас: Тема на текст 00:20:23

БНТ 2 | 13.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 3. клас: Тема на текст

БЕЛ 3. клас: Тема на текст
БЕЛ 4. клас: Сегашно време на глаголите 01:33:21

БНТ 2 | 13.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 4. клас: Сегашно време на глаголите

БЕЛ 4. клас: Сегашно време на глаголите
Човекът и природата 3.клас: „Органи на движението“ 00:14:19

БНТ 2 | 13.04.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 3.клас: „Органи на движението“

Човекът и природата 3.клас: „Органи на движението“
БЕЛ 5.клас: „Неизменяеми части на речта. Наречие“ 00:37:37

БНТ 2 | 13.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 5.клас: „Неизменяеми части на речта. Наречие“

БЕЛ 5.клас: „Неизменяеми части на речта. Наречие“
БЕЛ 6.клас: „Бъдеще време в миналото“ 00:36:20

БНТ 2 | 13.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 6.клас: „Бъдеще време в миналото“

БЕЛ 6.клас: „Бъдеще време в миналото“
БЕЛ 7.клас: „Сложно смесено изречение” 00:45:53

БНТ 2 | 13.04.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 7.клас: „Сложно смесено изречение”

БЕЛ 7.клас: „Сложно смесено изречение”

БЕЛ 3. клас: Тема на текст
"С БНТ2 на училище" | "С БНТ2 на училище - 13.04.2020" - 13.04.2020

РЕКЛАМА