РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | БЕЛ 3, клас: Мога да разпознавам подбудително изречение | Части от предаването - 8

"С БНТ2 на училище" - 23.03.2020

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

"С БНТ2 на училище" - 23.03.2020

"С БНТ2 на училище" - 23.03.2020
БЕЛ 1. клас: Звук и буква Хх 00:21:37

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 1. клас: Звук и буква Хх

БЕЛ 1. клас: Звук и буква Хх
БЕЛ 2. клас: Съществителни собствени и съществителни нарицателни имена 00:28:37

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 2. клас: Съществителни собствени и съществителни нарицателни имена

БЕЛ 2. клас: Съществителни собствени и съществителни нарицателни имена
БЕЛ 3, клас: Мога да разпознавам подбудително изречение 00:22:00

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 3, клас: Мога да разпознавам подбудително изречение

БЕЛ 3, клас: Мога да разпознавам подбудително изречение
БЕЛ 4. клас: Членуване на числителните имена 00:19:28

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 4. клас: Членуване на числителните имена

БЕЛ 4. клас: Членуване на числителните имена
БЕЛ 5. клас: Минало свършено и минало несвършено време на глагола 00:35:45

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 5. клас: Минало свършено и минало несвършено време на глагола

БЕЛ 5. клас: Минало свършено и минало несвършено време на глагола
БЕЛ 6. клас: Деепричастие 00:36:11

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 6. клас: Деепричастие

БЕЛ 6. клас: Деепричастие
БЕЛ: Обособени части (втора част) 00:40:54

БНТ 2 | 23.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ: Обособени части (втора част)

БЕЛ: Обособени части (втора част)

БЕЛ 3, клас: Мога да разпознавам подбудително изречение
"С БНТ2 на училище" | ""С БНТ2 на училище" - 23.03.2020" - 23.03.2020

РЕКЛАМА