РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | БЕЛ 2. клас (2 урок): Съгласувам прилагателно със съществително по род и число | Части от предаването - 6

"С БНТ2 на училище" - 20.03.2020

БНТ 2 | 20.03.2020 | С БНТ2 на училище

"С БНТ2 на училище" - 20.03.2020

"С БНТ2 на училище" - 20.03.2020
Математика 1. клас (2 урок): Събиране с преминаване 00:21:04

БНТ 2 | 20.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 1. клас (2 урок): Събиране с преминаване

Математика 1. клас (2 урок): Събиране с преминаване
БЕЛ 2. клас (2 урок): Съгласувам прилагателно със съществително по род и число 00:27:25

БНТ 2 | 20.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 2. клас (2 урок): Съгласувам прилагателно със съществително по род и число

БЕЛ 2. клас (2 урок): Съгласувам прилагателно със съществително по род и число
Математика 3.клас(2 урок):Деление на 2-цифрено с 1-цифрено (72:6) - затвърдяване 00:22:22

БНТ 2 | 20.03.2020 | С БНТ2 на училище

Математика 3.клас(2 урок):Деление на 2-цифрено с 1-цифрено (72:6) - затвърдяване

Математика 3.клас(2 урок):Деление на 2-цифрено с 1-цифрено (72:6) - затвърдяване
БЕЛ 4. клас (2 урок): Мога да изговарям и пиша правилно прилагателни имена 00:35:21

БНТ 2 | 20.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 4. клас (2 урок): Мога да изговарям и пиша правилно прилагателни имена

БЕЛ 4. клас (2 урок): Мога да изговарям и пиша правилно прилагателни имена
БЕЛ 7. клас (3 урок): Обособени части в простото изречение 00:55:39

БНТ 2 | 20.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 7. клас (3 урок): Обособени части в простото изречение

БЕЛ 7. клас (3 урок): Обособени части в простото изречение

БЕЛ 2. клас (2 урок): Мога да съгласувам прилагателното име със съществителното по род и число

Повторение на уроците по БНТ2 и БНТ4 в - 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30 часа.

БЕЛ 2. клас (2 урок): Съгласувам прилагателно със съществително по род и число
"С БНТ2 на училище" | ""С БНТ2 на училище" - 20.03.2020" - 20.03.2020

РЕКЛАМА