БЕЛ 1. клас: Звуковете и буквите в българския език – обобщение

В предаването
Всички броеве

9.15 Български език и литература 1.клас: „Звуковете и буквите в българския език – обобщение“

9.45 Български език и литература 2.клас: „Текст. Заглавие на текст“

10.15 Български език и литература 3.клас: „Тема на текст“

10.45 Български език и литература 4.клас: „Сегашно време на глаголите“

13.00 Човекът и природата 3.клас: „Органи на движението“

13.45 Български език 5.клас: „Неизменяеми части на речта. Наречие“

14.30 Български език 6.клас: „Бъдеще време в миналото“

15.15 Български език 7.клас: „Сложно смесено изречение