БЕЛ 1.клас: Звук и буква Цц

В предаването
Всички броеве

9:15 - БЕЛ 1.клас: Звук и буква Цц

9:45 - БЕЛ 2, клас: Умалителни съществителни имена

10:15 - БЕЛ 3. клас: Думи с пряко и преносно значение

10:45 - БЕЛ 4. клас: Числително име. Обобщение

13:00 - Литература 5. клас: Фолклорен празничен календар

13:45 - Литература 6. клас: Представлението

14:30 - Литература 7. клас: "Опълченците на Шипка” (първа част)

15:15 - ХООС 7. клас: Солна киселина