БЕЛ 1. клас: Звук и буква Хх

В предаването
Всички броеве

9:15 - БЕЛ 1. клас: Звук и буква Хх

9:45 - БЕЛ 2. клас: Съществителни собствени и съществителни нарицателни имена

10:15 - БЕЛ 3, клас: Мога да разпознавам подбудително изречение

10:45 - БЕЛ 4. клас: Членуване на числителните имена

13:00 - БЕЛ 5. клас: Минало свършено и минало несвършено време на глагола

13:45 - БЕЛ 6. клас: Деепричастие

14:30 - БЕЛ: Обособени части (втора част)


Гледайте уроците по БНТ2 и БНТ4!