РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище | БЕЛ - 1 клас: Съгласни звукове и букви. Обобщение | Части от предаването - 6

"С БНТ2 на училище" - 18.03.2020

БНТ 2 | 18.03.2020 | С БНТ2 на училище

"С БНТ2 на училище" - 18.03.2020

"С БНТ2 на училище" - 18.03.2020
БЕЛ - 1 клас: Съгласни звукове и букви. Обобщение 00:18:04

БНТ 2 | 18.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ - 1 клас: Съгласни звукове и букви. Обобщение

БЕЛ - 1 клас: Съгласни звукове и букви. Обобщение
БЕЛ - 2 клас: Прилагателни имена 00:19:07

БНТ 2 | 18.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ - 2 клас: Прилагателни имена

БЕЛ - 2 клас: Прилагателни имена
БЕЛ - 3 клас: Възклицателни изречения 00:23:41

БНТ 2 | 18.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ - 3 клас: Възклицателни изречения

БЕЛ - 3 клас: Възклицателни изречения
БЕЛ - 4.клас: Мога да проверявам правописа на съществителните имена – преговор 00:25:45

БНТ 2 | 18.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ - 4.клас: Мога да проверявам правописа на съществителните имена – преговор

БЕЛ - 4.клас: Мога да проверявам правописа на съществителните имена – преговор
БЕЛ - 7 клас: Съставно сказуемо 00:51:57

БНТ 2 | 18.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ - 7 клас: Съставно сказуемо

БЕЛ - 7 клас: Съставно сказуемо

БЕЛ - 1 клас: Съгласни звукове и букви. Обобщение
"С БНТ2 на училище" | ""С БНТ2 на училище" - 18.03.2020" - 18.03.2020

РЕКЛАМА