РЕКЛАМА


В поредното издание на избрано от Бразди:

Какво е бъдещето на селските храни и знаят ли потребителите що е то фермерски продукт.

Възражда ли се биволовъдството в България и как би могъл да се реши проблемът с освежаването на кръвта при българската мура.

Какви маслини виреят в подножието на вулкана Етна.

Бразди, събота от 12:30 часа

Бъдещето на селските храни и що е то фермерски продукт
"Бразди" - 26.08.2017

РЕКЛАМА