РЕКЛАМА

Бразди | Бъдещето на аборигенните породи животни | Части от предаването - 4

Бъдещето на аборигенните породи животни 00:31:43

БНТ 1 | 15.10.2016 | Бразди

Бъдещето на аборигенните породи животни

Бъдещето на аборигенните породи животни
Техника събира реколтата в овощните градини 00:05:26

БНТ 1 | 15.10.2016 | Бразди

Техника събира реколтата в овощните градини

Техника събира реколтата в овощните градини
Българските автохтонни породи и тяхното бъдеще 00:12:01

БНТ 1 | 15.10.2016 | Бразди

Българските автохтонни породи и тяхното бъдеще

Българските автохтонни породи и тяхното бъдеще
Селският туризъм във Войводина 00:13:17

БНТ 1 | 15.10.2016 | Бразди

Селският туризъм във Войводина

Селският туризъм във Войводина

В предаването вижте:

Какво е бъдещето на аборигенните породи животни и възможно ли е тяхното отглеждане без субсидии?

Как се прави селски туризъм във Войводина?

В сливовата градина на Иван Романов

Гледайте "Бразди" в събота от 12:35 часа!

Бъдещето на аборигенните породи животни
"Бразди" - 15.10.2016

РЕКЛАМА