site.'.bnthd Всеки уикенд от 09:00 ч.

РЕКЛАМА

"Аз съм"... Николай Русев 00:08:36

10.11.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Николай Русев

"Аз съм"... Николай Русев
"Аз съм"... Даниел Наумов 00:09:46

09.11.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Даниел Наумов

"Аз съм"... Даниел Наумов
"Аз съм"... Персиян Еленков 00:08:42

02.11.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Персиян Еленков

"Аз съм"... Персиян Еленков
"Аз съм"... Алаксандра Миланова 00:09:09

27.10.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Алаксандра Миланова

"Аз съм"... Алаксандра Миланова

Вижте всички броеве


„Аз съм“ е кратка портретна форма, която представя интересни и талантливи млади хора, изявяващи се в различни области – спортисти, артисти, художници, певци. Целта на рубриката е да популяризира постиженията на младата и активна част от нашето общество. Историите им са непознати или малко познати, но си струва да бъдат разказани, в случая - от самия герой.


Екип

Боряна Тончева

Боряна Тончева
Репортер

Вяра Кръстева

Вяра Кръстева
Репортер

Евгени Николов

Евгени Николов
Репортер

Петьо Борисов

Петьо Борисов
Репортер

Иван Сребреков

Иван Сребреков
отговорен оператор

Йоанна Капанова

Йоанна Капанова
Режисьор

РЕКЛАМА