site.'.bnthd Всеки уикенд от 09:00 ч.

РЕКЛАМА

"Аз съм"... Йордан Александров 00:12:01

15.09.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Йордан Александров

"Аз съм"... Йордан Александров
"Аз съм"... Вая Драганова 00:10:24

14.09.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Вая Драганова

"Аз съм"... Вая Драганова
"Аз съм"... Кирил Милов 00:09:50

07.07.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Кирил Милов

"Аз съм"... Кирил Милов
"Аз съм"... Мария Йовкова 00:13:14

06.07.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Мария Йовкова

"Аз съм"... Мария Йовкова

Вижте всички броеве


„Аз съм“ е кратка портретна форма, която представя интересни и талантливи млади хора, изявяващи се в различни области – спортисти, артисти, художници, певци. Целта на рубриката е да популяризира постиженията на младата и активна част от нашето общество. Историите им са непознати или малко познати, но си струва да бъдат разказани, в случая - от самия герой.


Екип

Боряна Тончева

Боряна Тончева
Репортер

Вяра Кръстева

Вяра Кръстева
Репортер

Евгени Николов

Евгени Николов
Репортер

Петьо Борисов

Петьо Борисов
Репортер

Иван Сребреков

Иван Сребреков
отговорен оператор

Йоанна Капанова

Йоанна Капанова
Режисьор

РЕКЛАМА