site.'.bnthd Всеки уикенд от 09:00 ч.

РЕКЛАМА

"Аз съм"... Митко Джорджев 00:09:25

11.07.2020 | Аз съм...

"Аз съм"... Митко Джорджев

"Аз съм"... Митко Джорджев
"Аз съм"... Александър Бачев 00:09:20

05.07.2020 | Аз съм...

"Аз съм"... Александър Бачев

"Аз съм"... Александър Бачев
"Аз съм"... Борис Линков 00:10:51

04.07.2020 | Аз съм...

"Аз съм"... Борис Линков

"Аз съм"... Борис Линков
"Аз съм"... Здравко Баблаков 00:03:55

28.06.2020 | Аз съм...

"Аз съм"... Здравко Баблаков

"Аз съм"... Здравко Баблаков

Вижте всички броеве


„Аз съм“ е кратка портретна форма, която представя интересни и талантливи млади хора, изявяващи се в различни области – спортисти, артисти, художници, певци. Целта на рубриката е да популяризира постиженията на младата и активна част от нашето общество. Историите им са непознати или малко познати, но си струва да бъдат разказани, в случая - от самия герой.


Екип

Боряна Тончева

Боряна Тончева
Репортер

Вяра Кръстева

Вяра Кръстева
Репортер

Евгени Николов

Евгени Николов
Репортер

Петьо Борисов

Петьо Борисов
Репортер

Иван Сребреков

Иван Сребреков
отговорен оператор

Йоанна Капанова

Йоанна Капанова
Режисьор

РЕКЛАМА