site.'.bnthd Всеки уикенд от 09:00 ч.

РЕКЛАМА

"Аз съм"... Десислава Ангелова 00:09:39

19.05.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Десислава Ангелова

"Аз съм"... Десислава Ангелова
"Аз съм"... Братислав Кръстев 00:16:15

12.05.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Братислав Кръстев

"Аз съм"... Братислав Кръстев
"Аз съм"... Едмонд Назарян 00:14:34

11.05.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Едмонд Назарян

"Аз съм"... Едмонд Назарян
"Аз съм"... Стефан Булдеев 00:08:04

05.05.2019 | Аз съм...

"Аз съм"... Стефан Булдеев

"Аз съм"... Стефан Булдеев

Вижте всички броеве


„Аз съм“ е кратка портретна форма, която представя интересни и талантливи млади хора, изявяващи се в различни области – спортисти, артисти, художници, певци. Целта на рубриката е да популяризира постиженията на младата и активна част от нашето общество. Историите им са непознати или малко познати, но си струва да бъдат разказани, в случая - от самия герой.


Екип

Боряна Тончева

Боряна Тончева
Репортер

Вяра Кръстева

Вяра Кръстева
Репортер

Евгени Николов

Евгени Николов
Репортер

Петьо Борисов

Петьо Борисов
Репортер

Иван Сребреков

Иван Сребреков
отговорен оператор

Йоанна Капанова

Йоанна Капанова
Режисьор

РЕКЛАМА