РЕКЛАМА


Ателие "Писателите" представя на зрителите няколко млади автори на проза, поезия и драматургия, с цел да отгатне бъдещето на българския литературен пейзаж. Как се издава една книга в България, как се разпространява, как стига до публика, печели ли се от това, какво четат българите в момента, (а какво пишат?). Кои жанрове са доминиращи и има ли нещо като литературна вълна, която се занимава с определен стил, разглежда конкретни теми и проблеми и цели да събуди определени чувства у зрителите. Повлияни ли са младите местни автори от световните литературни тенденции и на световно ниво ли са произведенията им?

Ателие "Писателите" - 12.06.2016
"Ателие" - 12.06.2016

РЕКЛАМА