РЕКЛАМА


Destructive Creation са анонимни артисти, които започват кариерата си през 2011 г. с ярки провокативни акции. Последните им произведения имат силно очертан социален аспект - младите артисти опитват да покажат на обществото, че може само да намери решения на тежките злободневни проблеми.

Артистите от Destructive Creation
"Малки истории" - 16.03.2020

РЕКЛАМА