РЕКЛАМА


В рубриката "Златни ръце” показваме производство на витражи по така наречената технология “тифани”. При нея по периферията на всяко цветно или безцветно парче стъкло се поставя медна лента и после отделните елементи се спояват.

Благодарение на тази технология могат да се създават много сложни композиции, които включват в себе си миниатюрни детайли. За изкуството да претворяваш стъклото в различни форми и картини ни разказва Любомир Димитров от Сандански.

Артистичният свят на стъклото - Любомир Димитров - витражи
"Златни ръце" - 13.04.2019

РЕКЛАМА