РЕКЛАМА


Гост в предаването е арх. Миломир Богданов. Той вярва дълбоко в силата на традициите и християнската нравственост, моралът за него е най-ценното човешко качество, затова е и убеден в смисъла на десетте Божи заповеди, а заветите на дякона Левски е приел за отправни точки на всяко свое действие. Приел е призванието патриот и радетел за съхранение на българската памет и не спира да напомня, че българските земи и народ съхраняват история изпълнена със знаменателни събития и герои.

Представяме ви княза на Екологично дунавско княжество „Онгъл”.

Арх. Миломир Богданов - глава на Екологично дунавско княжество „Онгъл”
"Часът на зрителите" - 25.02.2017

РЕКЛАМА