РЕКЛАМА


В „Милион и две усмивки” ще се събудим с най-смешната гимнастика на света и ще имаме приключения с гугулетата. Ще отидем заедно на театър и  ще се запознаем с Марти – великан на пет и половина. В „Оп-пала” със сръчната Рози ще правим от нищо–нещо, а после ще видим каква бъркотия са забъркали този път Бърколините.

Заедно на театър
"Милион и две усмивки" - 29.10.2016

РЕКЛАМА