РЕКЛАМА


“Историята не се променя, променя се само погледът върху нея!”

Има ли стандартен учебник по история?

Как комунизмът трябва да бъде разказван на младите поколения?

Какво трябва да знаят младите за времето, което е още живо в спомените ни и продължава да предизвиква политически спорове?

По темата в студиото дискутирахме с:

проф. Евгения Калинова, преподавател по Нова история на България в Софийския университет и автор на учебници за 7., 9. и 10. клас на средното ни образование

проф. Евелина Келбечева от Американския университет в Благоевград

доц. д-р Румяна Маринова-Христиди, ръководител на специалност "Хебраистика" в Софийски университет, един от авторите на учебник по История и цивилизация за 10. клас и автор на две монографии в областта на образованието

доц. д-р Даниел Вачков, директор на Институт за исторически изследвания към БАН и преподавател в НГДЕКдоц. д-р Валери Колев от Софийския университет


9 септември в учебната програма
"ИСТОРИЯ.BG" - 09.09.2019

РЕКЛАМА