РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

80-годишен юбилей на Мария Атанасова, ръководител на група "Жестим"

Анонс за предстоящи събития

80-годишен юбилей на Мария Атанасова
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 13.09.2019

РЕКЛАМА