РЕКЛАМА


В предаването:

Честване на 80 години културна самодейност към Съюза на глухите в България с фестивал в град Приморско.

80 години културна самодейност към Съюза на глухите в България
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 22.11.2019

РЕКЛАМА