РЕКЛАМА


Правителствата на Германия, Италия и Япония, от една страна, и правителството на България - от друга, установяват следното, чрез подписаните от тях пълномощници:

Чл. 1. България се присъединява към подписания на 27 септемврий 1940 г. в Берлин Тристранен пакт между Германия, Италия и Япония. (1 март 1941 г., Виена)

Съюзяването на България с Хитлер във Втората световна война е предхождано от приемането на антиеврейско законодателство по германски образец и последвано от тежкия въпрос за съдбата на евреите по българските земи.

Какви са били изпитанията за българските държавници, как цар Борис III успява да лавира пред нацистите и кой спасява българските евреи?

„75 години от спасяването на българските евреи“ това е темата на дискусията в студиото на "История.bg" с участието на:

акад. Георги Марков – специализантът по европейска история от Майнц, Германия, автор с десетки исторически книги и сборници, ученият от Българската академия на науките
чл. кор. д-р Иван Илчев – член-кореспондент на БАН; преподавател в Софийския университет, два мандата ректор на на СУ

дтн Максим Бенвенисти – председател на Фондация "Цедака" и член на ИБ на Организацията на евреите в България "Шалом"


доц. д-р Албена Танева - преподавател по публична администрация в Софийския университет, изследовател на Холокост и спасението на евреите в България, специализант от университетите в Маастрихт, Холандия и в Питсбърг, САЩ

Николай Поппетров – доктор в Института за исторически изследвания при БАН, документалист с над 30 студии за фашизма и авторитарните режими, автор на „Фашизмът в България: развитие и прояви”
75 години от спасяването на българските евреи
"ИСТОРИЯ.BG" - 05.03.2018

РЕКЛАМА