РЕКЛАМА


На пленума на БКП през 1946 г. българските комунисти предават окончателно интересите ни в Македония и само разривът между Сталин и Тито запазва териториалната цялост на България. 17 години по-късно, през 1963 г., друг пленум на БКП сменя рязко позицията на България по Македонския въпрос, а Тодор Живков обявява, че населението в Пиринска Македония е част от българската нация и е било политически принудено от БКП да се обяви за македонско между 1944-1948 г.

„Има в нашите редове другари, които не съвсем ясно си дават сметка каква трябва да бъде сега нашата политика по отношение на Македония. Изпуска се често из предвид, че основната част на македонския народ е вече организирана държавно и национално в рамките на Федеративна народна република Югославия като Македонска народна република. На базата на тая република предстои да се обединят и другите части на македонския народ, специално македонците от сегашния Пирински край при съответен за тая цел съюзен договор между България и Югославия, който ще определи и възвръщането на Западните български покрайнини към България…“ - август 1946 г. Изказване на Георги Димитров на пленум на БКП
„Нашата партия признава създадената обективно след Втората световна война във Вардарска Македония НР Македония в рамките на Югославия. Също така признаваме, че в НР Македония се формира македонско национално съзнание... то се формира на противобългарска основа. А ние сме решително против това и смятаме, че ако този въпрос не се урегулира... ще бъде един постоянен източник за дрязги, за смущения и пречки в нашето развитие... И през средните векове, и в новата история, и в най-новата история Македония е съществувала само като териториално и политическо понятие, а не като етническо понятие, не като обособена народност... Населението от Пиринския край е част от българската нация. Никаква македонска националност там няма и не може да има… (…) всичко, което ние вършихме досега – налагане на език, налагане на друга националност, налагане да се пишат македонци и т.н. – това беше насилие върху волята на това население..." - изказване на Т. Живков пред пленум на БКП, март 1963 г.

В понеделник от 21 ч. по БНТ ще говорим за политиката на БКП по сложния Македонски въпрос.

Гости по темата:

Проф. Евгения Калинова - преподавател по Нова и съвременна история в Софийския университетПроф. Трендафил Митев - преподавател по политология в УНСС и член на Македонския научен институт.Доц. Даниел Вачков - директор на Института за исторически изследвания при БАНДоц. Александър Гребенаров - историкът от БАН, председател на Македонския научен институт

55 години от пленума за Македонския въпрос
"ИСТОРИЯ.BG" - 02.04.2018

РЕКЛАМА