РЕКЛАМА


27-ми Национален фестивал на художествената самодейност на Съюза на глухите в България - Карлово, 2017

27-ми Национален фестивал на художествената самодейност на Съюза на глухите
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 16.06.2017

РЕКЛАМА