НАПРАВЛЕНИЕ „ТВ ПРОИЗВОДСТВО”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

− Висше образование със степен професионален бакалавър по специалност „Операторско майсторство“, по изключение средно образование и професионален опит като ТВ оператор над 3 години.

− Общи познания и практически умения по електротехника, светотехника и колориметрия.

2. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап: Предварителен подбор по документи;

- Втори етап: Събеседване на одобрените по документи кандидати с членовете на комисията;

- Трети етап: Практически изпит.

3. Кандидатите трябва да представят:

− Заявление за допускане за участие в подбор за длъжността;

− Съгласие за обработване на лични данни;

− Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

− Копие от диплома за завършено образование;

− Копие на трудова / служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж / професионалния опит;

− Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

4. Документите за участие в подбора се подават:

− на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

− през порталите за работа, в които е публикувана обявата;

− на имейл: plovdiv@bnt.bg;

− по пощата на адрес: гр. Пловдив 4000, ул.”Найден Геров” №8 за Човешки ресурси;

− лично в РТВЦ-Пловдив на същия адрес.

Телефони за допълнителна информация 032275501 и 0876539443

Срокът за подаване на документите е до 10.03.2020 г. – 17:00 часа

След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.