СЕКТОР „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН И ЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

- Минимално изискване за завършено образование – средно;

- Стаж: не се изисква

2. Предимство на кандидатите дават:

- Завършено средно-професионално – техническо образование;

- Специалност: „Ел. обзавеждане на промишлени предприятия” или подобна, свързана с електроенергетика или експлоатация на нисковолтови и високоволтови съоръжения;

- Свидетелство за управление на МПС – категория „С”;

- Опит в управлението на МПС – категория „С” не по-малко от две години;

- Завършен специализиран курс по осветителна техника;

- Знания и опит в експлоатацията и поддържането на осветителна техника

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по документи;

- Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено средно образование;

- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;

- Копие от свидетелство за управление на МПС - категория „С”;

- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе” №111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34

6. Срокът за подаване на документите е до 06 декември 2019 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността:

”Осветител” в сектор „Художествено и ефектно осветление”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.