РЕКЛАМА


От 21:00 ч. предизвикваме познанията ви за близки и далечни факти от миналото на България. Клуб "История.bg" е телевизионната игра, посветена на българската история.

В полето на историята мерят знания ученици на софийските Първа английска гимназия и Френската гимназия. Отборът "Опълчението" на 61-годишната английска гимназия е в сини екипи, а "Епитропия" на 58-годишната френска гимназия - в червени екипи. Журито е от събеседници, познати от "История.БГ", историците проф. Пламен Павлов от ВТУ, и Боян Жеков - асистент в Научна секция "Военна история и патриотично възпитания" в Института за перспективни изследвания на отбраната във Военната академия "Г.С. Раковски".

Клуб "История.bg" - 22.04.2019
"ИСТОРИЯ.BG" - 22.04.2019

РЕКЛАМА