РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

"Посланик за един ден" - реч на София Калинова, юрист с увреден слух

Зимен лагер на младежката организация на глухите в Банско

Национални дни на кариерата и хората с увреден слух

Кампанията "Мисията е възможна" на МТСП с открит урок на жестов език

Национални дни на кариерата и хората с увреден слух
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 15.03.2019

РЕКЛАМА