РЕКЛАМА


Документалният филм разказва за едно туристическо пътуване на варненска група виноценители до винарска изба в Тракийската низина. Представя музея на виното с неговите манекени и артефакти, предоставени от Историческия музей в Стара Загора, показва новите инсталации за правене и отлежаване на вино, както и дегустации на вино в избата и в още един пункт за дегустации. Търси отговор на въпроса възможно ли е у нас да се развива истински винен туризъм и какви са предпоставките за това, каква е характеристиката на винените туристи и какво искат да видят чужденците виноценители в България?

По пътищата на виното - 24.02.2019
"№1 – Туризмът" - 24.02.2019

РЕКЛАМА