Сектор "AVID новини", направление "Информационен комплекс", дирекция "Техника и технологии"

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално изискване за завършено образование – средно професионално - техническо;
 • Специалност: „Слаботокова техника”; „Радио и телевизионна техника”; „Комуникационна техника”;
 • Стаж: не се изисква
 • 2. Предимство на кандидатите дават:

 • Знания и практически умения за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство;
 • Ползването на английски език;
 • Технологична компютърна подготовка
 • 3. Начинът на провеждане на подбора е:

 • Първи етап – предварителен подбор по документи;
 • Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.
 • 4. Кандидатите трябва да представят:

  - Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

  - Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

  - Копие от диплома за завършено средно образование;

  - Копие от сертификат за степен на владеене на английски език;

  - Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж / професионалния опит;

  - Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива

  * Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

  5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

  гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес;

  телефон за връзка – 02/814-27-34

  6. Срокът за подаване на документите е до 08.03.2019 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността:

  ”техник експлоатация” в сектор „AVID новини”, направление „Информационен комплекс”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

  7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.