РЕКЛАМА

Референдум | За какво трябва да се отделят повече средства в бюджета? | Части от предаването - 7

Управляващи и опозиция за бюджета в числа 00:58:30

БНТ 1 | 06.11.2018 | Референдум

Управляващи и опозиция за бюджета в числа

Управляващи и опозиция за бюджета в числа
Каква трябва да е издръжката на един човек месечно, за да живее нормално? 00:00:12

БНТ 1 | 06.11.2018 | Референдум

Каква трябва да е издръжката на един човек месечно, за да живее нормално?

Каква трябва да е издръжката на един човек месечно, за да живее нормално?
Одобрявате ли увеличението на социалните плащания в Бюджет 2019? 00:00:12

БНТ 1 | 06.11.2018 | Референдум

Одобрявате ли увеличението на социалните плащания в Бюджет 2019?

Одобрявате ли увеличението на социалните плащания в Бюджет 2019?
За какво трябва да се отделят повече средства в бюджета? 00:00:12

БНТ 1 | 06.11.2018 | Референдум

За какво трябва да се отделят повече средства в бюджета?

За какво трябва да се отделят повече средства в бюджета?
За какво трябва да се отделят повече средства в бюджета? 00:00:12

БНТ 1 | 06.11.2018 | Референдум

За какво трябва да се отделят повече средства в бюджета?

За какво трябва да се отделят повече средства в бюджета?
За какво трябва да се отделят повече средства в бюджета? 00:00:12

БНТ 1 | 06.11.2018 | Референдум

За какво трябва да се отделят повече средства в бюджета?

За какво трябва да се отделят повече средства в бюджета?
Отделят ли се достатъчно средства в бюджета за 2019 г. за най-важните сфери? 00:00:12

БНТ 1 | 06.11.2018 | Референдум

Отделят ли се достатъчно средства в бюджета за 2019 г. за най-важните сфери?

Отделят ли се достатъчно средства в бюджета за 2019 г. за най-важните сфери?

За какво трябва да се отделят повече средства в бюджета?
"Референдум" | "Управляващи и опозиция за бюджета в числа" - 06.11.2018

РЕКЛАМА