РЕКЛАМА


"Нашият герой, с името на когото озаглавихме настоящата си книга, Христо Ботйов, е бил човек, роден и предназначен от необяснимите стихии да бъде голям човек, да води подире си тълпите, да заповяда и да прави епохи. Нещастен той, дваж по-нещастен неговият роден град, триж по-злочест народът, на който е бил син, а четири и пет пъти била пуста и суха епохата на неговия человечески живот! Ако той беше син на Италия, щеше да бъде ако не Гарибалди и Мацини, то поне тяхната дясна ръка. Ако беше французин, съвременник на Юлската революция или на Луй Наполеона, то първата барикада на града Париж щеше да се нарича „Ботйова“.

Захари Стоянов

Участници в дискусията:

Акад. Константин Косев - изследовател на Българското възраждане от Българската академия на науките


Проф. Пламен Митев - преподавател по история на Българското възраждане в Софийския университетПроф. Валери Стефанов - преподавател по история на Българската литература също в Алма матер и писател


Д-р Мариана Кирова-Динева от Националния литературен музей, писател, поет, изследовател


170 години от рождението на Христо Ботев, понеделник, от 21:00 часа по БНТ!

170 години от рождението на Христо Ботев
"ИСТОРИЯ.BG" - 08.01.2018

РЕКЛАМА