РЕКЛАМА


„Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“
„Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия.“

Васил Левски е наричан от всички ни Апостола на свободата, а заръките и принципите му са се превърнали за нас в свято слово. И досега, повече от 140 години след саможертвата на Левски, идеите му живеят собствен живот в умовете и душите ни. Те продължават да се интерпретират от всеки и да предизвикват всевъзможни реакции. Нашето общество продължава да търси и доказва себе си чрез своя Апостол.

Всеки има право на свой собствен образ на Левски – и политиците, и историците, и творците - всички ще продължават да го тълкуват различно, търсейки нещо за себе си. А за обикновените хора ще остане правото да избират на кой да се доверят и кое да приемат.

Участници в дискусията:

Акад. Константин Косев - изследовател на Българското възраждане от Българската академия на науките


Проф. д-р Пламен Митев, преподавател в Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"


Проф. Пламен Павлов, преподавател в Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”


Проф. Симеон Янев, писател, есеист, теоретик, литературовед, преподавател по нова българска литература в СУ "Св. Климент Охридски"


Иван Тренев, журналист и изследовател на живота на Апостола

„145 години от гибелта на Васил Левски“ – на 19.02 от 21:00 часа по БНТ 1!

145 години от гибелта на Васил Левски
"ИСТОРИЯ.BG" - 19.02.2018

РЕКЛАМА