РЕКЛАМА


Сега призовавайки божията благословия над доблестната Наша войска, Ние изповядваме да се навлезе в пределите на Турция. (12 април 1877 г.)
Из Манифест на император Александър II за обявяването на Руско-турската война от 1877-1878 г.

С Освобождението на България започва най-оптимистичното време в новата ни история. Благодарностите към братята руси не стихват, но победата се оказва ефимерна. Мечтите и въжделенията на целокупния български народ за държава, обхващаща етническите му граници, са попарени. От упоението народът минава в потреса след унищожаването на Санстефанска България. Победите във войната са „ограбени“. Независимо от това българите вече имат самочувствието и силата на победители. Изработват своя конституция и избират княз, България е вече свободна. Скоро е даден нов старт на национално-освободителните борби.

"140 години от Освобождението на България" - това е темата на дискусията в студиото на "История.bg" с участието на учения от БАН акад. Константин Косев, проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова от Варненския свободен университет, проф. дин Милко Палангурски от Великотърновския университет и доц. д-р Валери Колев от Софийския университет.

Гледайте в понеделник, 26 март, от 21:00 часа по БНТ1!

140 години Руско-турска война
"ИСТОРИЯ.BG" - 26.02.2018

РЕКЛАМА