Жителите на Пловдив коментират политиката на Русия и Турция. Падишахът знае, че България се надява на Русия и че Турция трябва да бъде в добри отношения с Русия. В Пловдив посрещат Митхад паша. Ибрахим бей е особено внимателен - арестува всички мъже, които приличат по външен вид на Левски. През цялото време Дякона, преоблечен като турчин, е около онбашията. Но едно заптие го вижда, когато сваля брадата си и вдига тревога. Хората на Ибрахим бей го подгонват. Той се скрива в турската баня, откъдето излиза, преоблечен като ходжа и отива в руското консулство. Там разговаря с консула - българин на руска служба, за намеренията на Русия. Но Левски знае, че българите ще въстанат и без Русия. Докато Левски е в консулството, Митхат паша идва на посещение. Преоблечен в руска военна униформа, Левски се представя като граф Третяков. Така излиза и на улицата, съпроводен от охраната на Митхад паша. Хората на улицата го посрещат с радостни възгласи. Те смятат, че русите вече са дошли. Дяконът разбира, че народът чака свободата да му бъде поднесена наготово.

РЕКЛАМА

БНТ новини Още новини
Турция: Не сме блокирали отстъплението на кюрдски сили в Сирия

21:14

Турция: Не сме блокирали отстъплението на кюрдски сили в Сирия

Турция: Не сме блокирали отстъплението на кюрдски сили в Сирия
Българският баритон Владимир Стоянов получи званието "Рицар на Верди"

20:52

Българският баритон Владимир Стоянов получи званието "Рицар на Верди"

Българският баритон Владимир Стоянов получи званието "Рицар на Верди"
"Поход за свобода" срещу трафика на хора в 25 български града(обобщение)

20:40

"Поход за свобода" срещу трафика на хора в 25 български града(обобщение)

"Поход за свобода" срещу трафика на хора в 25 български града(обобщение)

РЕКЛАМА